TILBAGE TIL ALLE ARTIKLER

Meløse Rytterskole

Meløse Rytterskole

Meløse Rytterskole 2022

Eva Vester

Rytterskolen i Meløse, nuværende adresse Byvej 10 Meløse

Rytterskolen i Meløse, nuværende adresse Byvej 10, Meløse, er bygget i 172?.

Den fungerede som skole helt til 1961 og er således den måske længst fungerende skole af alle de 240 Rytterskoler. Helt frem til nedlæggelsen modtog skolen i øvrigt gratis brænde fra statens skove, som det havde været skik og brug for alle rytterskolerne siden oprettelsen af rytterskolerne blev besluttet i 1721. 

Rytterskolen er udvidet, måske i flere omgange, det vides ikke hvornår, alligevel blev der i Meløse, grundet pladsmangel, på et tidspunkt også etableret en forskole, hvor børnene gik de første 3 klasser. Skolen fungerede ved nedlæggelsen i 1961 på den måde, at 1. klasse gik i skole fra kl. 11 til kl. 14, 6 dage om ugen. 2. og 3. klasse gik i skole fra kl. 8 til kl. 11 og blev undervist på samme tid af samme lærerinde, der ved skolens nedlæggelse hed Emilie Petersen. I Rytterskolen gik eleverne fra 4. til 6. klassetrin. Når eleverne i Meløse skulle i 7. klasse, måtte de til skolen i Skævinge . I rytterskolen blev eleverne undervist af den samme lærer, og ved skolens nedlæggelse var det lærer Erland Carlsen.

Skolerne i Meløse og St. Lyngby blev samlet i Li. Lyngby Sogneskole, der stadig eksisterer, nu dog som en del af Kornmarkskolen i Skævinge.


Rytterskoletavlen:

Tavlen, som var indmuret på facaden ved siden af døren på den oprindelige bygning, er ganske velbevaret trods jævnt fordelt vejrslid. Teksten er let læselig og bærer spor af tidligere at have været optrukket. Tavlen var i privat eje efter skolen blev nedlagt, men belagt med servitut. Den formodes senere at være flyttet til Kornmarkskolen afd. Li. Lyngby. Ejes formentlig af Hillerød Kommune.

Kilder:

Sigv. Ellkier-Pedersen “Bogen om Rytterskole Tavlerne “ Universitetsforlaget i Aarhus 1971.

Skalk 1997 Nr. 1.

Bjørn Kornerup “ Til Ryttergodsskolernes Forhistorie”  Frederiksborg Amts årbog 1921.

Anton Mariegaard  “De gamle skoler” Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune 1997 -1 og -2.

www.thorshøj.dk        

Dette website rummer en udførlig beskrivelse af rytterskolens baggrund og historie, samt beskrivelser af de enkelte rytterskoler. Der er ligeledes meget udførlige kildehenvisninger til uddybende litteratur m.m.

Se endvidere i Hillerød Leksikon under:

1. Frederik 4.’s Rytterskoler

2.Peder Hersleb

3.Nr. Herlev Rytterskole

4.Gørløse Rytterskole

5.Alsønderup Rytterskole

6.Skævinge Rytterskole

7.Uvelse Rytterskole

Kategorier

Relaterede Artikler

Hillerød Rådhus

Hans Rudolf von Scholten

Hans Rudolf von Scholten byfoged og birkedommer

Læs mere

Odd Fellow Palæet

Odd Fellow Logen

Odd Fellow Logen på Milnersvej

Læs mere

DK statistik

Indvandring

Indvandring til Hillerød fra andre lande - lidt statistik

Læs mere