TILBAGE TIL ALLE ARTIKLER

Favrholm

 Favrholm hovedbygning

Hovedbygningen på Favrholm

Favrholm fra forsøgsgård til læringscenter

Favrholm

Favrholms historie går tilbage til 1366, da gårdens ejer pantsatte den til Valdemar Atterdag. Efter nogle århundreder med skiftende ejere købte den senere Frederik den Anden gården i 1558. Indtil 1720 var gården ejet af forskellige kongelige.

Herefter blev Favrholm en del af Frederiksborg Stutteri, hvis hovedsæde var Hillerødsholm. Efter nedlæggelsen af stutteriet blev gården bortforpagtet inden den i 1917 blev overtaget af staten og sammen med Trollesminde blev til Statens Forsøgsgårde. Man ville forbedre kvæg- og svineavl, øge produktionen af æg og fjerkræ. En kort periode var der også forsøg med kaniner, ræve og mink.

I begyndelsen af 1980-erne flyttede forsøgsvirksomheden til Tjele i Jylland. Jorden blev dyrket af lokale landmænd og der var bl.a. flygtningecenter i bygningerne. I 1984 købte Hillerød Kommune gården med tilhørende jord.

Der var flere forslag til anvendelse af de fredede bygninger, men det endte med at Novo Nordisk i 1991 købte Favrholm.

Mange af de gamle landbrugsbygninger var i mellemtiden enten brændt eller revet ned. Novo formåede på bedste vis at inkludere de gamle bygninger med nye tilbygninger til et meget smukt resultat.

Allerede i 1995 kunne Novo Nordisk indvi sin første fabrik i Hillerød og omkring årtusindskiftet blev læringscentret taget i brug,

Kategorier

Relaterede Artikler

Hillerød Rådhus

Hans Rudolf von Scholten

Hans Rudolf von Scholten byfoged og birkedommer

Læs mere

Odd Fellow Palæet

Odd Fellow Logen

Odd Fellow Logen på Milnersvej

Læs mere

DK statistik

Indvandring

Indvandring til Hillerød fra andre lande - lidt statistik

Læs mere