TILBAGE TIL ALLE ARTIKLER

Frederik 4’s Rytterskoler (1720’erne)

Frederik IV (1)

Frederik IV malet af J.S. du Wahl. Udstillet på Rosenborg Slot.

Ukendt.

Historien om Rytterskolerne, begyndelsen til den danske folkeskole.

I et forsøg på at effektivisere sin rytterhær omlagde Frederik IV alt sit krongods i de 12 rytterdistrikter, der var fordelt strategisk over hele landet. Distrikterne fik navn efter de områder, hvor ryttergodset var beliggende, eks. Frederiksborg, Kronborg, Antvorskov, Tryggevælde osv. De 12 rytterdistrikter skulle hver stille med 12 ryttereskadroner, der hver var på mellem 100 og 150 mand( ryttere). Der blev opført/ indrettet rytterhuse( små gårde) uden jord til ryttersoldaterne og deres familier.

Allerede i 1718 foreslog sognepræsten i Hillerød og ( Nr.)Herlev, Peter Hersleb, kongen, at der blev oprettet en skole i Herlev ( fra 1918 Nr. Herlev) for ryttergodsets børn, dette forslag blev godtaget af majestæten. Fredrik IV var lydhør for tidens pietistiske bevægelse og inspireret af Hersleb og andre i sin samtid og udstedte kongen derfor, i forbindelse med sin 50 års fødselsdag d. 28. Marts 1721, en forordning om, at der skulle indrettes og opføres i alt 240 almueskoler for både drenge og piger. Rytterskoler med tilknytning til de enkelte kongelige rytterdistrikter fordelt over hele landet. Disse opførtes i løbet af de næste 5 år mellem 1722 og 1727. Det blev til i alt 241 i det Bogø i sidste øjeblik, ved kongelig resolution, også fik en Rytterskole. Den sjællandske biskop, Christen Worm, blev den egentlige drivkraft bag oprettelsen og udformningen af rytterskolerne. De byggedes alle efter den samme grundplan og med samme materialer og indretning. I 1792 gennemgik langt de fleste af rytterskolerne en ombygning / udbygning igen efter samme plan. Skolestuen blev større, ligeså skoleholderens bolig. Der opførtes et udhus, og det besluttedes at give skoleholderen jord, der udlagdes således til hver skole en jordlod på 280 td. hartkorn. Mange steder er navnet “ skolelodden” fortsat bevaret.

I Frederiksborg og Kronborg rytterdistrikter blev der mellem 1722 og 25 opført 37 rytterskoler ( oprindelig benævntes de kongeskoler).
I Hillerød Kommune opførtes følgende rytterskoler:

Nr. Herlev ( Herlev) Privat eje. Nr. Herlev Rytterskole

Gørløse. Privat eje. Gørløse Rytterskole

Skævinge. Privat eje. Skævinge Rytterskole

Alsønderup( Tulstrup). Nedbrændt i 1885. Alsønderup Rytterskole

Meløse. Privat eje. Meløse Rytterskole

Uvelse. Privat eje. Uvelse Rytterskole

Kategorier

Relaterede Artikler

Hillerød Rådhus

Hans Rudolf von Scholten

Hans Rudolf von Scholten byfoged og birkedommer

Læs mere

Odd Fellow Palæet

Odd Fellow Logen

Odd Fellow Logen på Milnersvej

Læs mere

DK statistik

Indvandring

Indvandring til Hillerød fra andre lande - lidt statistik

Læs mere