TILBAGE TIL ALLE ARTIKLER

Olinehøj

Olinehøj

Værkstedsbygningen i Borella-Hansens tid. Foto ca. 1940-50.

Ejendommen syd for Jægerbakken

Navnet Olinehøj blev brugt langt op i 1900-tallet om den ejendom, der lå længst oppe i Helsingørsgade som nabo til Jægerbakken – altså svarende til nuværende Helsingørsgade 57-63. Gårdens navn går tilbage til Oline Teisner, født Poulsen (1790-1870). Hun var gift med slotsgartner, forstråd Frederik Christian Teisner, og de boede i gartnerboligen på Batzkes Bakke, hvorfra de havde udsigt til skråningerne ved Helsingørsgade. Navnet Olinehøj ses allerede ved folketællingen i 1850, hvor ægteparrets søn Johan bor der med sin familie, mens ægteparret selv endnu bor i slotsgartnerboligen. Så navnet stammer nok fra omkring 1850. Da forstråd Teisner døde på Olinehøj, blev gården i 1872 solgt på auktion til byfoged, birkedommer Hans Rudolph von Scholten (1816-1895), og efter hans tid blev ejendommen købt af grosserer Christen Petersen (1851-1927). Han udstykkede fra ca. 1900 en del af grundene langs Slotssøen som villagrunde. I hans tid blev Olinehøj kendt som ”ægpakkeriet” – en af den meget driftige grosserers forretningsområder. Blandt de senere ejere kan nævnes automobilforhandler Emil Olsen, og i mange år blev værkstedsbygningen ud mod søen brugt af møbelsnedkerfirmaet Borella-Hansen & Co. I dag er den gamle ejendom Olinehøj opdelt i flere matrikler, der benyttes til bolig og erhverv.   

Kilder: Folketællinger, kirkebøger, vejvisere og samtidige lokale aviser.

Kategorier

Relaterede Artikler

Hillerød Rådhus

Hans Rudolf von Scholten

Hans Rudolf von Scholten byfoged og birkedommer

Læs mere

Odd Fellow Palæet

Odd Fellow Logen

Odd Fellow Logen på Milnersvej

Læs mere

DK statistik

Indvandring

Indvandring til Hillerød fra andre lande - lidt statistik

Læs mere