Guide til, hvordan du skriver et indlæg

Sådan kan du bidrage

Hvis du har lyst til at skrive en leksikonartikel, kan du indsende den via hjemmesiden. Det er en god idé, at du først ser, hvordan de eksisterende artikler er formuleret – både med hensyn til omfang og udformning. Du skal være indstillet på, at dit bidrag vil blive underkastet en redaktionel instans, dvs. blive gennemset og eventuelt tilrettet af en redaktionsgruppe, der arbejder frivilligt med denne side af sagen.

Du kan også bidrage til Hillerød Leksikon på en anden måde end ved at skrive et forslag til en artikel. Den tekniske side af arbejdet med leksikonet skal også drives af frivillige kræfter. Er det måske noget for dig, kan du henvende dig til en af Hillerød Lokalhistorisk Samvirkes medlemsorganisationer.

Hvad sker der med dit indlæg?

Redaktionskomiteen vil være glad for ethvert bidrag til Hillerød Leksikon. Du vil selvfølgelig få en tilbagemelding, og du skal være indstillet på, at redaktionen gerne vil hjælpe med at gøre din artikel så velegnet til publicering som muligt. Redaktionen kan foreslå mindre ændringer i teksten, kan tilføje en kategoriangivelse, kan kontrollere, om en illustration er beskyttet af ophavsret, kan foreslå en alternativ illustration, eller lignende. Det vil stadig fremgå, at du har skrevet artiklen, hvis du ønsker det. Når du og redaktionskomiteen har godkendt den, vil artiklen blive publiceret. Husk, at leksikonet er dynamisk – det vil sige, at fejl kan rettes, også efter publiceringen. Tilføjelser kan ligeledes sættes ind, om nødvendigt.

Billeder

Det er ikke nødvendigt at sende en illustration, men send gerne et forslag, fx en jpg-fil i en opløsning på mindst 600 dpi. Ved nyere fotografier kan der være et særligt problem med hensyn til ophavsret. Vi vil derfor sikre os retten til at gengive fotografier i Hillerød Leksikon, inden de publiceres. Vi vil altid angive fotografens navn (hvis det kendes). Teknisk kan fotografierne kopieres fra Hillerød Leksikon, men umiddelbart er billedkvaliteten (opløsningen) næppe god nok til reproduktion i trykt sammenhæng. Billederne vil dog kunne kopieres og bruges på nettet. Hillerød Leksikon overtager ikke retten til de fotografier, vi bruger. Hvis en bruger derfor vil anvende en kopi af et fotografi i en kommerciel eller
privat sammenhæng, er det en sag imellem brugeren og fotografen.

Bag om Hillerød Leksikon

Hillerød Leksikons hjemsted er på Hillerød Bibliotek. Initiativet til leksikonet blev taget i 2017 af Hillerød Lokalhistoriske Forening, og efter længere tids forarbejde gik det i luften i 2021. Under planlægningen og forarbejdet har både private, institutioner, foreninger og Hillerød Kommune støttet initiativet økonomisk og moralsk. En særlig tak til Leo H. Knudsen, C4 Videncenter, Museum Nordsjælland og Hillerød Bibliotek.

Platformen ejes og drives formelt af Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn – en løst organiseret sammenslutning af alle arkiver og arkivforeninger i Hillerød Kommune: Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek, Museum Nordsjælland, Nordsjællands Museumsforening, Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv, Lokalhistorisk Forening for Skævinge og Omegn, Brødeskov Lokalhistoriske Forening og Hillerød Lokalhistoriske Forening. (Hillerød Leksikon bør, et eller andet sted, indeholde detaljerede oplysninger om de organisationer som deltager).

Redaktionsgruppen

Indsendte artikler vil blive gennemset og evt. tilrettet af en redaktionel instans, som består af medlemmer fra Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn.

Rettigheder

Tekster, der indgår i Hillerød Leksikon, er ikke knyttet til enkeltpersoners ophavsret. Hvis en bruger vil citere oplysninger i leksikonet eller bruge det som kilde, skal der udtrykkeligt henvises til Hillerød Leksikon som kilde. Hvad angår billeder, se ovenfor.